Ứng dụng ổ cắm hẹn giờ tự động KONO KN-ETG63

Ứng dụng ổ cắm hẹn giờ tự động KONO KN-ETG63