Cảm ứng bật đèn KN-S03A

Cảm ứng bật đèn KN-S03A 1 tự động bật đèn khi có người, tắt khi người đi ra khỏi vùng quét