Đèn cảm ứng KA-S06

Đèn cảm ứng KA-S06 tự động bật đèn khi có người, tắt khi người đi ra khỏi vùng quét