Đuôi đèn cảm ứng KN-LS08A

Đuôi đèn cảm ứng KN-LS08A tự động bật đèn khi có người, tắt đèn khi người ra khỏi vùng cả ứng. Chỉ cần lắp bóng đèn vào đuôi đèn cảm ứng KN-LS08A là sừ dụng được ngay