Đuôi đèn cảm ứng KN-LS9A 1

Đuôi đèn cảm ứng KN-LS9A 1 tự động bật đèn khi có người di chuyển vào vùng cảm ứng, tự tắt khi ngừi đi khỏi