Đuôi đèn cảm ứng KN-LS9A

Đuôi đèn cảm ứng KN-LS9A tự động bật đèn khi có người di chuyển vào vùng cảm ứng, tự tắt khi ngừi đi khỏi